Site Overlay

4. Bill & Melinda Gates Foundation

Het valt ons op dat Bill Gates, de op-1-na rijkste man ter wereld, zeer regelmatig in de media te zien is gedurende deze Coronavirus uitbraak. Hij wordt vooral uitgenodigd om zijn visie te geven over vervolgstappen en om over vaccins te praten.

Binnen 23 dagen van deze Corona-periode, hebben Bill Gates, Jeff Bezos en Warren Buffet samen hun vermogen met 282 miljard dollar zien stijgen.

Wat is de relatie tussen Bill Gates en het Coronavirus?

Bill Gates stapte halverwege maart 2020 uit het raad van bestuur van Microsoft, om zich beter op zijn filantropische werk te kunnen richten. Hiermee wordt het werk bedoeld dat Bill en zijn vrouw Melinda Gates via de Bill & Melinda Gates Foundation doen.

De Bill & Melinda Gates Foundation is de grootste privéstichting ter wereld. Deze startte in 1994 als de William H. Gates Foundation, welke door Bill zijn vader werd geleid, in 1999 ontstond daaruit de Bill & Melinda Gates Foundation.

De hoofddoelen van de stichting zijn de gezondheidszorg van de wereldbevolking verbeteren en extreme armoede terugdringen, en de onderwijsmogelijkheden en toegang tot informatietechnologie in de Verenigde Staten uitbreiden.

De stichting is het meest bekend om de grote vaccinatieprojecten die het heeft uitgevoerd in vooral armere delen van de wereld. Vanuit dit perspectief komt de stichting ook in beeld als het gaat om het Coronavirus.

In interviews spreekt Bill Gates de wereld toe. Daarin vertelt hij dat uiteindelijk alle 7 miljard mensen op aarde gevaccineerd zullen moeten worden tegen het Coronavirus. Ook zegt hij dat sommige beperkingen, zoals ‘social distancing’ en het samenkomen in groepen (concert, sport, etc.), pas kunnen worden opgeheven wanneer de wereldpopulatie op grote schaal is gevaccineerd.

We gaan niet terug naar “normaal” totdat wereldwijd een vaccin is uitgerold. En activiteiten, zoals grote bijeenkomsten, zullen wellicht, op een bepaalde manier, meer optioneel zijn. Dus totdat mensen massaal zijn gevaccineerd, komen die wellicht helemaal niet meer terug.

— Bill Gates

Ook roept Bill Gates overheden op om mensen digitaal te volgen en voortdurend te testen, zoals in het volgende artikel besproken wordt.
Op 18 maart, tijdens een live AMA (Ask me Anything) over het Coronavirus op Reddit (online forum), deed Bill Gates de volgende uitspraak:

Uiteindelijk zullen we digitale certificaten hebben die aantonen wie hersteld is of recent getest is en zodra een vaccin bestaat; wie deze heeft gekregen.

— Bill Gates

Het lijkt erop dat Bill Gates de wereld wil voorschrijven hoe er met deze pandemie om moet worden gegaan. Ook lijkt hij te pleiten voor verplichte vaccinatie. Voor de duidelijkheid: Bill Gates is geen arts, maar een rijke zakenman. Bekijk dit artikel, waarin Robert F. Kennedy reageert op de uitspraken van Bill Gates

Waarom krijgt Bill Gates op zoveel media een platform om zijn mening en adviezen te geven?
Waarom worden er in de media geen kritische, journalistieke vragen aan Bill Gates gesteld?
Waarom is een vaccin nodig, wanneer er bewijs is dat het Coronavirus niet meer is dan een strenge griep?

Waar houdt de Bill & Melinda Gates Foundation zich mee bezig?

Om een beeld te kunnen vormen van de stichting, is het goed om de onderstaande afbeelding en uitleg door te nemen. We zijn ons ervan bewust dat we vele andere verbanden hier niet tonen, dit doen we om het leesbaar en essentieel te houden.

World Health Organization

De Bill & Melinda Gates Foundation is de grootste financierder van de World Health Organization (WHO). Op 14 april kondigde Donald Trump aan dat hij de Amerikaanse financiering aan het WHO stopzet. Daarop volgend heeft de Gates Foundation de missende financiering aangevuld met een extra 250 miljoen dollar boven op hun reguliere financiering. Er is kritiek op het feit dat Bill Gates zowat de volledige agenda van de WHO bepaalt. De WHO heeft de richtlijnen opgesteld die gezondheidsministeries van landen wereldwijd volgen over de COVID-19 pandemie. De WHO levert ook data voor het samenstellen van de besmettings- en sterftecijfers van COVID-19.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Intravacc & Bilthoven Biologicals

Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) verzorgde tot 1 januari 2011 de vaccinaties voor het rijksvaccinatieprogramma. Na de privatisering van het NVI, is deze overgenomen door het Indiase bedrijf Serum Institute of India, een bedrijf dat regelmatig financiering ontvangt van de Bill & Melinda Gates Foundation. Het Serum Institute of India verzorgt de productie van vaccins voor 170 landen.

Bilthoven Biologicals is de Nederlandse tak van het Serum Institute of India en verzorgt de productie van vaccins voor RIVM/Nederland. Ze produceren ook de poliovaccins voor de World Health Organization. Bilthoven Biologicals is een partner van de Bill & Melinda Gates Foundation via het Global Polio Eradication Initiative.

Intravacc is een Research & Development organisatie die onder het RIVM valt. Ook Intravacc heeft in het verleden diverse keren financiering van de Bill & Melinda Gates Foundation ontvangen.

Investering in zeven potentiële vaccins

De Bill & Melinda Gates Foundation investeert miljarden in de bouw van fabrieken voor zeven Coronavirus vaccin kandidaten.

Event 201

Johns Hopkins Universiteit organiseerde met hun partners, het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation, Event 201. Event 201 was een pandemie-oefening (simulatie) van een uitbraak van het Coronavirus die over de hele wereld uitspreidde.

De oefening vond plaats op 18 oktober 2019. Dit was 6 weken voordat het eerste geval van Coronavirus in Wuhan, China bekend werd.

Event 201 simulates an outbreak of a novel zoonotic coronavirus transmitted from bats to pigs to people that eventually becomes efficiently transmissible from person to person, leading to a severe pandemic. The pathogen and the disease it causes are modeled largely on SARS, but it is more transmissible in the community setting by people with mild symptoms.

Het verloop van de pandemie-simulatie lijkt sterk op die van de huidige pandemie. De Bill & Melinda Gates Foundation was zowel medefinancierder- en organisator van dit event. Het nieuwsnetwerk in het fimpje, GNN, staat voor Global News Network.

Johns Hopkins University

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft samen met Johns Hopkins University en het World Economic Forum Event 201 georganiseerd. Het dashboard voor de huidige pandemie wordt aangeboden door de Johns Hopkins University.

Deze website schetst een interessant beeld over de verbindingen tussen de Gates Foundation, John Hopkins University en de Rockefeller Foundation.

GAVI

De Bill & Melinda Gates Foundation is zowel oprichter als 1 van de 4 grootste financierders van de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI Alliance). Deze organisatie vaccineert ongeveer de helft van ’s werelds kinderen, in ontwikkelingslanden. Ook zijn ze onderdeel van het Global Vaccine Action Plan, welke als doel heeft de gehele wereld te vaccineren en hier miljarden dollars aan winst uit te maken. GAVI is een belangrijke speler binnen de Europese Commissie en daarin het doel om in 2022 een verplicht elektronisch vaccinatiepaspoort voor heel Europa te hebben geïntroduceerd.

Er lijkt veel vertrouwen in de financiële kant van vaccins te zijn, omdat GAVI enorme investeringen ontvangt.

Europese Commissie

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft participanten binnen de topconferentie binnen de Europese Commissie voor het verplichte elektronische vaccinatiepaspoort.

Pirbright Institute

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft subsidies tot de totale som van 19 miljoen dollar uitgegeven aan het Pirbright Institute. Dit instituut is eigenaar van een coronavirus patent. Dit is geen patent op een vaccin, maar een werkelijk virus (voor de duidelijkheid; dit niet het huidige coronavirus).

ID2020

De Bill & Melinda Gates Foundation is partner van ID2020, een organisatie die een wereldwijd, digitaal identificatiesysteem laat ontwikkelen. Dit systeem zou uiteindelijk het paspoort vervangen. Deze wordt eerst geïntroduceerd voor mensen in ontwikkelingslanden voor het bieden van een digitaal paspoort wat men niet kan kwijtraken.

MIT (Massachussets Institute of Technology)

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft, samen met Koch Institute Support, de ontwikkeling van een vaccinatie-identificatie-tatoeage door het MIT gefinancierd. Met deze onzichtbare tatoeage wordt zowel het vaccin als de medische informatie via de huid toegediend. De medische informatie is met een smartphone vanaf de huid uit te lezen. GAVI is partner van het MIT voor dit project.

CDC (Center for Disease Control and Prevention)

Het CDC is een van de grootste onderdelen van de Amerikaanse Department of Health and Human Services en belast met de taak tot bestrijding van het Coronavirus in Amerika. Dit doe zij middels hun U.S. COVID-19 Task Force, met Dr. Anthony Fauci als leidend specialist.

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft als investeerder een grote invloed op het CDC.

 • Dr. Anthony Fauci bepaalt hoe Amerika omgaat met de Coronavirus uitbraak.
 • Dr. Anthony Fauci is ook lid van het leidinggevend orgaan van de Bill & Melinda Gates Foundation.
 • Dr. Anthony Fauci is ook de directeur van de NIH (National Institute of Allergy and Infectious Diseases)

NIH (National Institute of Allergy and Infectious Diseases)

Het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases heeft het Chinese Wuhan Institute of Virology gefinancieerd. Deze financiering ging richting Coronavirus experimenten op vleermuizen, afkomstig uit grotten waarin men vleermuizen heeft gevonden met virussen die bijna identiek zijn aan SARS CoV-2 (huidige coronavirus).

Wuhan Institute of Virology

Het Wuhan Institute of Virology is China’s eerste biosafety level 4 (BSL–4) laboratorium. In 2017 hebben specialisten een artikel gepubliceerd in Nature Science Magazine, waarin zorgen werden uitgesproken over het mogelijke gevaar dat een virus uit het lab zou kunnen ontsnappen.

But worries surround the Chinese lab, too. The SARS virus has escaped from high-level containment facilities in Beijing multiple times, notes Richard Ebright, a molecular biologist at Rutgers University in Piscataway, New Jersey.

Wat betekent het hierboven genoemde allemaal?

Dat vinden we moeilijk om te zeggen, maar helder is dat de Bill & Melinda Gates Foundation enorme invloed heeft wereldwijd. Ook zichtbaar zijn diverse belangenverstrengelingen. Dit zijn de feiten.

 • Bill Gates is ’s werelds meest invloedrijke dokter, terwijl hij geen dokter is maar een zakenman
 • De Gates Foundation is de hoofdfinancierder van de World Health Organization
 • De Gates Foundation investeert miljarden in- en pusht het gebruik van vaccins
 • De Gates Foundation pusht met hun invloed voor verplichte, wereldwijde vaccinaties
 • Bill Gates pleit voor een digitaal surveillance-systeem om te kunnen volgen wie het coronavirus heeft en wie hersteld is
 • De Gates Foundation lijkt een trial studie naar Hydroxychloroquine te saboteren door hier Vitamine C als placebo tegenover te zetten
 • De Gates Foundation is mede-organisator en financierder van Event 201, de simulatie van een Coronavirus uitbraak, 6 weken voor het Coronavirus in Wuhan, China uitbrak
 • De Gates Foundation subsidieert het Pirbright Institute, welke het patent houdt van een Coronavirus
 • De Gates Foundation heeft een digitale vaccinatie-tattoeage gefinancieerd, welke door MIT is ontwikkeld
 • De Gates Foundation is partner van ID2020, welke een wereldwijd digitaal identificatiesysteem laat ontwikkelen
 • De Gates Foundation heeft conferentieparticipanten in de Europese Commissie, welke voor 2022 een Europees, verplicht digitaal vaccinatiepaspoort op de agenda heeft staan
 • GAVI, opgericht en gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation, is een speler in de uitrol van het Europees digitaal vaccinatiepaspoort
 • De Gates Foundation heeft de wereldwijde informatie omtrent het Coronavirus bepaald

Zijn deze vaccins die de Gates Foundation laat ontwikkelen veilig?

We kunnen niet stellen dat vaccins per definitie veilig of onveilig zijn. Wel kunnen we kijken naar gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden met vaccins. Robert F. Kennedy Jr., neef van de doodgeschoten oud-president John F. Kennedy, doet al vele jaren onderzoek- en voert actie tegen het misbruik met vaccins door de Gates Foundation in ontwikkelingslanden. Van bevuilde vaccins die polio her-introduceerden bij Indiase kinderen, tot de onwetende sterilisatie van miljoenen Kenianen door een zogenaamd “tetanusvaccin”; de voorbeelden zijn niet mis. Hierover meer in 5. World Health Organization.

Doet de Gates Foundation liefdadigheidswerk?

Zo verwoorden zij het zelf en zo spreekt de media over ze. In realiteit is het vermogen van Bill Gates verdubbeld sinds hij de gezondheidssector is betreden met de stichting. Vooral vaccins zijn een goede markt, zoals hij zelf uitlegt.

Welke invloed heeft de Gates Foundation nog meer?

De Gates Foundation heeft een enorm web van invloed over de wereld. Dit zijn nog enkele verbanden die de aandacht waard zijn. Deze categorie zullen we verder gaan uitbreiden.

United Kingdom

De Gates Foundation heeft directe invloed op het nieuws, wetenschap en gezondheidsministerie in de UK

 • Financiering van het BBC News
 • Financiering van de nieuwssite The Guardian UK, Global Development (goede journalisten zijn ontslagen sindsdien)
 • ~83 miljoen aan subsidies aan het Imperial College (bron computermodellen voorspellingen sterftegevallen coronavirus)

In afsluiting

Het is niet mogelijk om alle informatie over Bill Gates en de Gates Foundation op deze website vorm te geven. We hopen een redelijk overzicht te hebben gegeven, maar we adviseren ook om zelf verder onderzoek te doen.

Bekijk bijvoorbeeld deze video uit een serie over Bill Gates:
How Bill Gates monopolized global health

Mogelijke onderwerpen om verder in te duiken zijn;

 • Geschiedenis / familie
 • Familierelaties met de Rockefellers
 • Relaties met China
 • Bevolkingsbeperking (population control)

Ga naar 5. World Health Organization >