Site Overlay

1. Het Coronavirus

Wat is het Coronavirus?

Het virus heet SARS CoV-2. De ziekte die het veroorzaakt is COVID-19, wat staat voor Coronavirus Disease 2019. Coronavirussen vormen 7% – 15% van de virussen die elk griepseizoen langskomen. Dit virus kreeg de aandacht, omdat deze variant nog niet bekend was. De SARS-varianten van het Coronavirus kunnen longontstekingen veroorzaken, zo ook COVID-19.

Waar komt het virus vandaan?

De uitbraak startte in Wuhan, China. Hoe het precies is ontstaan is onduidelijk. Er lijkt overeenstemming over te zijn dat er een verband is met vleermuizen. Er gaan diverse theorieën rond en verschillende wetenschappers buigen zich erover. Gezien de omvang van de crisis en de politieke aard ervan, is het de vraag of de volledige waarheid aan het licht zal komen.

Wat was het startmoment van de maatregelen?

Op 11 maart 2020 benoemde de World Health Organization (WHO) de uitbraak van het Coronavirus tot pandemie. In een persconferentie drong de directeur, Tedros Adhanom Ghebreyesus, overheden erop aan om alles uit de kast te trekken om verspreiding tegen te gaan. De reden tot haast waren de sterftecijfers die de WHO had berekend met de beschikbare informatie. Een 3,4% case-to-fatality sterftecijfer (3,4% van de positief geteste personen overleed) was de grootste reden tot zorg.

Globally, about 3.4% of reported COVID-19 cases have died. By comparison, seasonal flu generally kills far fewer than 1% of those infected.

— The World Health Organization

Dit ziet eruit als een beangstigend cijfer, maar er ontstonden snel twijfels over de validiteit ervan, zoals we in 2. Reactie vs. Cijfers laten zien.

Welke organisatie bepaalt wereldwijd de richtlijnen voor het bestrijden van het Coronavirus?

Hierna zijn overheden wereldwijd maatregelen gaan nemen. In het begin werd nog behouden gereageerd, maar na diverse toespraken van Tedros en oplopende besmettingscijfers in verschillende landen, werd de noodzaak van strenge maatregelen meer onderstreept.

In het nieuws waren schrijnende beelden te zien uit verschillende landen, maar vooral uit Italië. Volstromende ziekenhuizen, gebrek aan capaciteit, het leger werd ingezet, massavervoer van overledenen, et cetera.

Welke maatregelen zijn er genomen?

Volgend op deze mediabeelden drongen burgers en politici bij het kabinet aan op meer resolute maatregelen. Velen pleitten voor een totale lockdown, zoals dit in enkele landen werd toegepast. Ondertussen zijn veel bedrijven gesloten of hebben hun werkzaamheden drastisch moeten aanpassen. In supermarkten, winkels en horeca zijn maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. Mensen worden aangeraden om zoveel mogelijk thuis te werken. Social distancing is verplicht, in sommige situaties moeten mondkapjes worden gedragen en het samenkomen in groepen is verboden.

Zijn de genomen maatregelen terecht?
Wat laten de cijfers zien en kloppen deze?
Welke rol heeft de media?


Naar 2. Reactie vs. Cijfers >