Site Overlay

2. Reactie vs. Cijfers

Berichtgeving over het Coronavirus komt vanuit de overheid en de reguliere media. Alternatieve media worden vaak tot nepnieuws bestempeld met complottheorieën. Wij vinden het interessant om informatie van alle kanten tot ons te nemen, inclusief de alternatieve media. Is het terecht dat alternatief nieuws wordt afgedaan als onzin?

Swiss Policy Research

De website Swiss Policy Research biedt een feitelijk overzicht van media propaganda en experts weerleggen vele nieuwsberichten en cijfers over COVID-19, welke de voortstuwende kracht zijn geweest voor maatregelen die wereldwijd volgden. De website biedt een schat aan informatie en helderheid over het Coronavirus.

Zo tonen 5 verwezen studies aan dat het virus wereldwijd een sterftecijfer heeft van tussen 0.1% en 0.5% in de meeste landen. In Nederland ligt dit tussen de 0.32% en 1%. Een stuk lager dan de 3,4% welke de World Health Organization heeft gecommuniceerd. Enkele gerefereerde experts op de website zijn

 • Stanford professor John Ioannidis
 • Stanford professor Scott Atlas
 • Epidemioloog Professor Knut Wittkowski
 • Duitse viroloog Hendrik Streeck
 • Biologieprofessor en Nobelprijswinnaar Michael Levitt
 • Zwitserse hoofdarts voor infectiologie, Dr. Pietro Vernazza

Off-Guardian

De website off-guardian.org is een platform waarop onafhankelijke experts ruimte krijgen om hun visie op de pandemie te delen. Het is interessant om eens te bladeren door de categorie over COVID-19. Hieronder staan links naar een aantal door ons geselecteerde artikelen.

Artsen uit Californië met cijfers uit de praktijk

Deze artsen delen hun directe ervaring, cijfers en conclusies vanuit hun klinieken in de volgende video.

Zij benadrukken dat de politiek en media gebruik maakt van data uit computermodellen, maar dat de praktijk een ander beeld laat zien. Dit soort informatie is van belang voor ieder land.

Waarom krijgen we deze informatie niet via onze media te horen?

Dit zijn enkele conclusies uit de persconferentie

 • Het sterftecijfer is lager dan de normale griep
 • Dokters worden onder druk gezet om COVID-19 op doodsaktes te schrijven
 • De impact van de maatregelen is groter dan de impact van het virus zelf
 • Het isoleren van gezonde mensen is onlogisch en slecht voor het immuunsysteem
 • Het immuunsysteem moet in contact komen met virussen en bacteriën voor een gezonde balans
 • Lockdown geeft geen statistisch significant verschil in besmettingen en sterfte
 • Gebruikte computermodellen en realiteit liggen ver uit elkaar

Luister ook naar de vragen van de journalisten op de achtergrond. Waarom reageert de journalist vijandig tegenover de informatie die deze artsen voorleggen? Wat ons ook opvalt; de artsen raden aan om de economie te openen met testen.

Waarom zouden er tests moeten worden uitgevoerd, wanneer deze artsen concluderen dat er niet meer mensen sterven aan COVID-19 dan aan een normale griep?

De hierboven besproken video is verwijderd van YouTube toen deze hoge kijkcijfers kreeg, omdat het volgens YouTube niet voldoet aan de “Community Guidelines”. Hierover schrijven we meer in 6. Rechten & Privacy.

Stanford University: Sterftecijfers COVID-19 zijn vergelijkbaar met een normale griep

A hundred deaths out of 48,000-81,000 infections corresponds to an infection fatality rate of 0.12-0.2%. If antibodies take longer than 3 days to appear, if the average duration from case identification to death is less than 3 weeks, or if the epidemic wave has peaked and growth in deaths is less than 6% daily, then the infection fatality rate would be lower. These straightforward estimations of infection fatality rate fail to account for age structure and changing treatment approaches to COVID-19. Nevertheless, our prevalence estimates can be used to update existing fatality rates given the large upwards revision of under-ascertainment.

Waar komen de cijfers voor de overzichten vandaan?

Het standaard dashboard dat wordt gebruikt ter monitoring van de verspreiding is samengesteld door Johns Hopkins University.

De cijfers worden geleverd door WHO, CDC, ECDC, NHC, DXY, 1point3acres, Worldometers.info, BNO, the COVID Tracking Project.

Waarom werden de cijfers van gebruikelijke griepsterfte niet vrijgegeven?

Gedurende de epidemie kregen we de cijfers te zien van mensen die vermoedelijk aan het Coronavirus zijn overleden. Cijfers van mensen die aan de influenza griep overlijden liet het RIVM of CBS niet zien.

Waarom werden sterftecijfers van influenza niet gepubliceerd?

Ondertussen zijn deze cijfers wel bekend , van het RIVM. Kijk ook eens naar de cijfers vanuit het RIVM.

In de winter van 2019/2020 was de influenza-epidemie kort en mild (week 5 tot en met 7 2020). De oversterfte was in deze periode met 404 veel lager dan de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën (6.443). Een korte opleving van de griepepidemie in week 10 en 11 2020 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19 epidemie. De oversterfte in week 10 tot en met 19 van de COVID-19 epidemie was 9.768, waarvan 213 in de eerste 2 weken.

Bron: RIVM

Waarom zijn er zo weinig mensen overleden aan Influenza vergeleken met voorgaande jaren?

In Amerika zijn overzichten zoals deze te zien, waar de sterftegevallen aan longontsteking waren genomen, terwijl sterfte aan COVID-19 toeneemt.

Hoe komt het dat het aantal sterftegevallen aan reguliere longontsteking zo drastisch is afgenomen?

Mag de overheid vrijheidsbeperkende maatregelen nemen?

Er heeft vooraf aan de maatregelen geen discussie plaatsgevonden over alternatieven. Daarnaast zijn de meeste maatregelen als verplichting ingevoerd, niet als advies. We moeten vertrouwen op de experts van het RIVM en hun computermodellen. Het RIVM, op hun beurt, volgt de richtlijnen van het WHO. Is het verstandig om zoveel macht bij een kleine groep mensen te beleggen? De economie en samenleving zijn voor een groot gedeelte stilgelegd op basis van computermodellen van het RIVM en WHO.

In hoeverre wordt er gekeken naar de feitelijke cijfers?
Zou het advies van het RIVM en het WHO kritisch bekeken moeten worden?

Diverse maatregelen zijn in strijd met de grondwet, volgens hoogleraar staatsrecht Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen).

Zijn de genomen maatregelen nodig?

Was het een optie geweest om mensen binnen de risicogroep zelf de keus te laten om maatregelen te nemen? Hadden we de keuze kunnen maken om de economie draaiend te houden zoals in Zweden, om de komende economische depressie te voorkomen? De Zweden zijn optimistisch, hun aanpak lijkt te werken met een zo klein mogelijke impact op de economie.

Professor Johan Giesecke is een van ’s werelds meest vooraanstaand epidemiologen en adviseur aan de Zweedse overheid. Giesecke legt uit waarom lockdown een verkeerd beleid is wat niet is gebaseerd op wetenschap. Dit is een opsomming van enkele punten die de professor maakte

 • Het Europese lockdown beleid is niet gebaseerd op wetenschap
 • Het juiste beleid is om alleen kwetsbaren te beschermen
 • Het juiste beleid leidt van nature tot collectieve immuniteit
 • Het “flattening of the curve” komt, omdat de zwakkeren het eerst overlijden en niet vanwege de lockdown
 • COVID-19 is een milde ziekte, vergelijkbaar met een strenge griep
 • Het eigenlijke sterftepercentage is rond 0.1%
 • Men zou zich meer zorgen moeten maken over de machtsgreep van overheden in naam van het virus

Wat maakt dat de manier dat Zweden hiermee is om gegaan niet in overweging is genomen?

Hebben we te maken met een overreactie?

 • Volgens Stanford professor John P.A. Ioannidis zijn we sterk aan het overreageren
 • De Guardian bericht over een studie die laat zien dat het coronavirus al veel breder verspreid is dan eerder gedacht. Dit is een goed teken, want dat maakt het overlijdenspercentage (case-fatality-ratio) nog lager dan gedacht
 • CNN zegt dat de sterftecijfers nog niet duidelijk zijn en totnogtoe weinig verschil tonen met een normale griep
 • Dr. Anthony Fauci, leider van het US COVID-19 Task Force, geeft toe (in New England Journal of Medicine) dat het coronavirus uiteindelijk zal uitkomen op een heftige griep met een case-fatality ratio van 0,1%, dezelfde conclusie waartoe Stanford University ook was gekomen. Tegelijkertijd pusht dezelfde Dr. Anthony Fauci ook voor vrijheidsbeperkende maatregelen en vaccinatie
 • Het sterftepercentage die de World Health Organization communiceerde, was 3,4% op basis van een case-fatality ratio. Dit houdt in dat van alle mensen die zijn getest, 3,4% overlijdt. Er werd niet bij vermeld binnen welke groep mensen (intensive care | huisarts | generale publiek) deze tests waren uitgevoerd. In gebieden waar meer getest wordt, blijkt dit percentage drastisch naar beneden te gaan
 • Dr. Wolfgang Wodarg vertelt over het verloop van ontdekking tot aan pandemie en waarom we overreageren:

Krijgen ziekenhuizen in Amerika extra betaald voor Coronapatiënten?

Medicare in Amerika bepaalt dat ziekenhuizen voor elke COVID-19 patiënt $13.000 uitbetaald krijgen. Wanneer de patiënt aan beademingsapparatuur wordt aangesloten wordt dit het bedrag $39.000. Zie ook het interview met Dr. Scott Jensen hierover.

Kunnen we ervan uitgaan dat ziekenhuizen een objectieve beoordeling blijven maken wanneer er extra geldelijke verdiensten in het verschiet liggen?

Verspreidt de Amerikaanse media valse berichten?

Er werden voortdurend valse berichten in de Amerikaanse media verspreid. Hierdoor leek de situatie er dringender uit te zien dan deze in werkelijkheid was. Hieronder een kleine selectie.

 • CBS News laat ziekenhuisbeelden uit Italië zien alsof deze in New York voorkomen. Geven dit later toe
 • In dezelfde video en ook op Channel 4 News getoond, blijkt gebruik te zijn gemaakt van een medische dummy in een simulatieziekenhuis
 • New York Times laat een video zien van een arts, dr. Colleen Smith, in Elmhurst ziekenhuis in New York. Ze laat een hectische situatie zien met melding van overspannen dokters, lange wachtrijen voor tests, een gekoelde vrachtwagen was nodig voor de opslag en vervoer van overledenen en er was een tekort aan beademingsapparatuur. Echter wanneer de details worden nagetrokken, blijkt de dokter in de video niet bij het ziekenhuis te werken, maar een simulatie-expert te zijn. Daarnaast liet het hoofd van New York publieke ziekenhuizen weten dat er geen tekort aan beademingsapparatuur is en bij controle door burgers bleken er de volgende dag geen rijen mensen voor testen te staan en de gekoelde truck stond er leeg en verlaten bij
 • Amerikanen filmen hun ziekenhuizen een dag na een hectisch nieuwsbericht over hun ziekenhuis, deze blijken dan rustig te zijn. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op Twitter #FilmYourHospital, of bekijk een video compilatie, gefilmd door burgers

Wordt er met doodsaktes en sterftecijfers gerommeld?

Naast het gegeven dat ziekenhuizen in Amerika extra betaald krijgen voor COVID-19 patiënten, worden ook de doodsaktes en tellingen opgehoogd met COVID-19 als oorzaak, zelfs als wanneer de patiënten andere onderliggende ziekten of aandoeningen hadden als oorzaak. Senator Dr. Scott Jensen legt uit hoe dokters worden voorgeschreven om COVID-19 op de doodsakte te zetten, zelfs zonder dat dit geverifieerd is.


De directeur van de IDPH (Illinois Department of Public Health) legt uit hoe ze COVID-19 classificeren, zelfs als de patiënten hier niet aan zijn overleden.

“Als je in een ziekenhuis ligt en je hebt nog maar enkele weken te leven en daar bovenop bleek je ook nog COVID-19 te hebben, dan word je als COVID-19 sterftegeval geteld. Het betekent technisch gezien dat zelfs als je aan een duidelijke alternatieve oorzaak stierf, maar je had op dat moment ook COVID-19, je sterfte nog steeds wordt vermeld als COVID-19. Dus, iedereen die als COVID-19 sterfte staat vermeld betekent niet dat dat de doodsoorzaak was, maar dat ze COVID-19 hadden op het moment van overlijden.


Dr. Deborah Birx, coördinator binnen het US COVID-19 Task Force (federaal niveau), legt uit hoe patiënten die niet aan COVID-19 zijn overleden toch worden meegeteld.

De WHO heeft richtlijnen uitgebracht (voor ziekenhuizen wereldwijd) hoe om te gaan met COVID-19 classificaties. Hierin schrijven ze dat zonder een positieve test op COVID-19, sterftegevallen toch kunnen worden geteld als COVID-19. Artsen hebben aangegeven dat dit hoogst ongebruikelijk en misleidend is.

Bron: World Health Organization

Als de cijfers aantonen dat de Coronavirus uitbraak minder ernstig is dan de griep en diezelfde cijfers lijken te zijn opgeblazen om meer te lijken, wat zegt dit over de werkelijke ernst van de uitbraak?

Wat is er in Italië gebeurd?

De situatie in Italië ziet er het meest beangstigend uit. Deze beelden werden veelal in de media vertoont als voorbeeld wat ook in Nederland kon gebeuren. Maar is dat ook zo?

 • In Italië overlijden dagelijks normaal gesproken 1800 mensen, wat relatief hoger is dan in de rest van Europa
 • De Italiaanse sterftecijfers zijn van mensen die zowel door als met het Coronavirus zijn overleden
 • 99,2% van de overledenen met Corona hadden andere onderliggende ziektebeelden
 • Er is hoge mate van vergrijzing in Italië, wat de overlijdens vanzelfsprekend hoger maakt
 • Er is hoge mate van luchtvervuiling in Noord-Italië, waardoor veel Italianen al longproblemen hebben
 • Er wordt veel gerookt in Italië, wat als significante risicofactor wordt genoemd in combinatie met Coronavirussen
 • De overloop (drukte) van de ziekenhuizen gedurende het griepseizoen komt in Italië regelmatig voor

PVittorio Sgarbi was van 1994 tot 2018 lid van de Kamer van Afgevaardigden, van 1999 tot 2001 lid van het Europees Parlement en van 2008 tot 2012 burgemeester van de stad Salemi. Van 2017 tot 2018 was Sgarbi minister van Cultuur van de autonome regio Sicilië. Sinds 11 juni 2018 is hij weer burgemeester van Salemi. In de onderstaande video pleit hij er in een emotioneel betoog voor dat de overheid moet stoppen met het volk te terroriseren en voor te liegen met vervalste cijfers.

In Italië stierven 25.000 mensen niet aan Corona. Het is een leugen om Italië te terroriseren, het is een dictatuur van consensus. Dit is belachelijk!

— PVittorio Sgarbi

Was het doembeeld van Italië representatief voor wat er in Nederland had kunnen gebeuren?

Is drukte in ziekenhuizen tijdens een griepepidemie uitzonderlijk?

Nee, drukte in ziekenhuizen komt vaker voor. In 2018 zorgde een griepepidemie voor bomvolle ziekenhuizen in Brabant met dagelijkse opnamestops als gevolg. Ook griepseizoenen met griep die ernstigere longproblemen veroorzaken kwam in het verleden vaker voor, zoals valt te lezen uit dit bericht uit 2016.

Is er bewijs dat de genomen maatregelen hebben gewerkt?

Wat het RIVM ons laat weten is dat de maatregelen hebben gewerkt, omdat het werkelijke verloop van de uitbraak in Nederland minder ernstig is dan de computermodellen hadden voorspeld.

Is dit bewijs dat de maatregelen hebben gewerkt?

Zijn computermodellen betrouwbaar?

Inschatting UK
UK – Imperial College past voorspelling coronasterfte aan van 500.000 naar 20.000 overledenen. Dit vrij snel nadat de lockdown in werking was gesteld.

Uitkomst
De UK heeft op 17 maart de classificatie van het Coronavirus aangepast; het virus heeft volgens hun eigen definities geen hoge consequenties. Voornaamste reden: het lage sterftecijfer. Echter, de maatregelen blijven.

Inschatting US
US – CDC: Voorspelling van 200.000 – 1.7 miljoen naar beneden afgesteld naar 100.000 – 240.000 overledenen.
US – Congres Dokter – dr. Brian Monahan: Een minimale voorspelling van 700.000 overledenen

Uitkomst
Op 25 april: De uitbraak van het Coronavirus is in Amerika over de piek heen met een sterftecijfer van zo’n 52.000 personen. Dit valt binnen de sterftecijfers van een normale griepepidemie. De US gaat weer open, zij het met een strikt testbeleid en een push voor vaccinatie.

Waarom wordt het land heropend met een strikt testbeleid en push voor vaccinatie, wanneer de cijfers zo meevallen?

Hoe zit het met de verhoogde sterftecijfers in Nederland?

De sterftecijfers die het RIVM en CBS publiceren zijn omhoog gegaan. Dat is vreemd, omdat vele studies uit de praktijk wereldwijd aantonen dat het virus niet dodelijker is dan een normaal griepvirus. Nederland biedt toch goede zorg? We hebben het antwoord hier niet op. Wat wel opvalt, is dat het aantal overlijdensberichten op mensenlinq voor dit jaar minder is dan de afgelopen jaren. Dit is met een simpele zoekopdracht te vinden (met dank aan jensen.nl voor de vondst). Hieronder hebben we de periode van 1 januari t/m 10 mei voor de afgelopen 3 jaren bekeken.

2020: 7726 overlijdensberichten
2019: 8027 overlijdensberichten
2018: 8485 overlijdensberichten

Natuurlijk kunnen we hier geen conclusies aan verbinden, maar het telt wel op bij de hoeveelheid inconsistenties die we rondom het Coronavirus tegenkomen.

01-01-2020 – 10-05-2020
01/01/2019 – 10/05/2019
01/01/2018 – 10/05/2018

Het Integraal Kankercentrum Nederland signaleert dat de maatregelen rond COVID-19 nijpende gevolgen heeft gehad voor kankerpatienten.

Een andere observatie komt van het British Medical Journal, welke rapporteert dat mogelijk meer mensen zijn overleden vanwege de quarantaine-maatregelen zelf dan door COVID-19. Veel mensen die onder normale omstandigheden medische hulp zouden hebben gekregen, zijn niet naar het ziekenhuis gegaan.

Of those 30 000, only 10 000 have had covid-19 specified on the death certificate. While Spiegelhalter acknowledged that some of these “excess deaths” might be the result of underdiagnosis, “the huge number of unexplained extra deaths in homes and care homes is extraordinary. When we look back . . . this rise in non-covid extra deaths outside the hospital is something I hope will be given really severe attention.”

Waarom pakken we in Nederland het normale leven niet op?

Gezien alle nieuwe data en informatie is er redelijkerwijs geen reden om aan te nemen dat we risico lopen wanneer we het leven weer oppakken. Er is voldoende (over)capaciteit in de zorg geregeld die gelukkig voor het grootste gedeelte niet nodig bleek.

Het lijkt erop dat COVID-19 patiënten prima behandeld kunnen worden, zoals in 3. Vaccin vs. Immuunsysteem valt te lezen.

Om de schade op alle vlakken zoveel mogelijk te beperken, zouden we mogen verwachten dat de economie snel op gang wordt gebracht en dat normale menselijke omgang weer wordt toegestaan. De 1,5 metersamenleving en mondkapjes in het openbaar vervoer; dat gaan we toch geen “nieuw normaal” laten worden? Ook volgens hoogleraar en hartchirurg Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir schaadt de 1,5 metersamenleving juist de weerstand en heeft het nu wel lang genoeg geduurd. Opiniepeiler en data-onderzoeker Maurice de Hond stelt dat het Nederlandse beleid op wankele, onvolledige data is gebaseerd, mensen onnodig bang worden gemaakt en onzinnige en disproportionele maatregelen meer kwaad doen dan goed.

Waarom worden er zulke kleine stapjes gezet om het normale leven weer op te pakken?

Waarom zijn we niet geïnformeerd over de economische impact?

Het klein- en middenbedrijf staat onder hoge druk, veel ondernemers zien hun bedrijf ten onder gaan. Een hoge mate van werkloosheid gaat logischerwijs volgen.

De Telegraaf meldt op 22 april: Corona-uitstel raakt economie: ‘150.000 bedrijven op de fles’

Oxfam Novib meldt: Armoede dreigt voor half miljard mensen door coronavirus

Leveren de (wereldwijde) maatregelen meer schade op dan het virus?


Naar 3. Vaccin vs. Immuunsysteem >