Site Overlay

5. World Health Organization

Wat is de World Health Organization?

Van Wikipedia.org: De World Health Organization (WHO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen.

De WHO houdt zich ook bezig met classificatie van aandoeningen (ICD-10) en geneesmiddelen (ATC-codering).

Welke relatie heeft de World Health Organization met het Coronavirus?

De WHO heeft de richtlijnen opgesteld voor de omgang met het Coronavirus die wereldwijd gevolgd worden door ministeries, medische instellingen, de media (nieuws), bedrijven, et cetera. Een zoekopdracht op Coronavirus binnen Google en andere zoekmachines, laten informatie van de WHO en ministeries (RIVM in geval van Nederland) zien.

Is een dergelijke vorm van centralisatie van invloed (macht) verstandig?

Welke kritiek omtrent het Coronavirus is er op de World Health Organization?

Overschatting sterftecijfers die tot maatregelen leidden

Het voorspelde sterftepercentage van 3,4%, bleek zo’n 20-30 keer hoger te zijn dan in werkelijkheid het geval is. Dit percentage en de urgentie waarmee het werd gebracht in de persconferenties, hebben voor de huidige maatregelen gezorgd. Later bleek dat landen die geen maatregelen hebben genomen, het in enkele gevallen beter doen dan landen die wel maatregelen nemen. Lees 2. Reactie vs. Cijfers voor meer informatie hierover.

Richtlijnen voor het falsificeren van doodsaktes

De WHO heeft richtlijnen voor de ziekenhuizen opgesteld, welke een categorie voor doodsoorzaak COVID-19 bevat waarmee mensen die niet aan COVID-19 zijn overleden toch worden geteld in de officiële cijfers voor het Coronavirus. Hieraan gerelateerd weten we van diverse artsen dat ze onder druk worden gezet om COVID-19 als doodsoorzaak op doodsaktes te schrijven. Dit maakt de cijfers onbetrouwbaar en maakt het aannemelijk dat de cijfers kunstmatig verhoogd zijn. Lees 2. Reactie vs. Cijfers voor meer informatie hierover.

Bill Gates bepaalt de (vaccinatie) agenda

Bill Gates is de grootste financierder van de WHO. Wereldwijd merken gezondheidsfunctionarissen op dat Bill Gates de WHO zodanig heeft beïnvloed dat alleen zijn persoonlijke filosofie daar nog geldt: goede gezondheid komt uit een injectiespuit. Lees 4. Bill & Melinda Gates Foundation voor meer informatie over de invloed van Bill Gates.

Chinese invloed

Over de jaren heeft China meer invloed gekregen op de WHO. Zo heeft China achter de schermen hard gewerkt voor de verkiezing van Tedros Adhanom Ghebreyesus als Algemeen Directeur van de WHO.

Zo is het bijvoorbeeld merkbaar dat de WHO niet goed weet hoe om te gaan met Taiwan, omdat China het land ziet als onderdeel van China. Dit heeft een gepassioneerde reactie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Taiwan als gevolg gehad.

Het recente interview met Dr. Bruce Aylward, adviseur van de algemeen directeur, maakte dit pijnlijk helder, door de vraag of de WHO lidmaatschap van Taiwan zou overwegen te ontwijken.

Dit valt in lijn met de relatie die de grootste financierder van de WHO, Bill Gates, heeft met China. Bill Gates heeft China’s hoogste academische onderscheiding gekregen voor zijn partnerschap op het vlak van nucleaire technologieën. Ook is Bill Gates, samen met enkele andere miljardairs (zoals George Soros, Ted Turner, Warren Buffet en anderen) lid van de Chinese Academy of Engineering (CAE), een van China’s top academische instituten. Bill Gates was lovend over de maatregelen die China had getroffen voor de bestrijding van het Coronavirus, al waren dit de meest restrictieve maatregelen die wereldwijd waren genomen. Bill Gates spreekt geregeld met Xi Jinping.

Welke kritiek omtrent vaccinatieprogramma’s is er op de World Health Organization?

De WHO en de Bill & Melinda Gates Foundation richtingen zich sterk op vaccinatieprogramma’s. De veiligheid en gevaren van vaccins is een veel besproken en beladen onderwerp, daarom richten we ons hier op feitelijke gebeurtenissen.

  • In India ontstond een ernstige polio-epidemie na grootschalige polio-vaccinatie bij kinderen onder de 5 jaar. Indiase artsen beschuldigen de Gates Foundation van een non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP) epidemie, welke tussen 2000 en 2017 491.000 kinderen verlamd heeft gemaakt met vaccins als directe oorzaak. Door een vervuild vaccin toe te dienen werd polio geherintroduceerd in India, dat al enkele jaren polio-vrij was. In 2018 was 70% van de wereldwijde poliogevallen afkomstig van vaccins uit het vaccinatieprogramma van de WHO.
  • In 2014 werden er experimentele HPV-vaccins toegediend aan 23.000 jonge meisjes in afgelegen Indiase provincies. Ongeveer 1.200 meisjes kregen ernstige bijwerkingen, waaronder auto immuunziektes en vruchtbaarheidsstoornissen. Zeven ervan stierven. Uit onderzoek van de Indiase regering bleek dat het programma kwetsbare dorpsmeisjes onder druk gezet had, toestemmingsformulieren waren vervalst en gewonde meisjes waren medische zorg geweigerd. Deze zaak ligt bij het Hooggerechtshof van het land.
  • In 2010 was er een proef gedaan met een experimenteel malariavaccin op 5.049 kinderen. Hierbij werden 151 Afrikaanse baby’s gedood. Bij 1.048 kinderen (=20%) ontstonden ernstige bijwerkingen: verlamming, toevallen en koortsstuipen. Het vaccin kwam van GSK en Program for Appropriate Technology in Health (PATH), beiden gesponsord door de Bill & Melinda Gates Foundation.
  • In 2014 ontdekte de Kenya Catholic Doctors Association dat er HCG-antigeen zat in tetanusvaccins. Dit antigeen wordt gebruikt in antivruchtbaarheidsvaccins, maar het werd aangetroffen in de tetanusvaccins, welke miljoenen jonge meisjes en vrouwen onvruchtbaar hebben gemaakt. Er was geen uitbraak van tetanus in Kenia, alleen een veronderstelde mogelijke “bedreiging” van tetanus als gevolg van lokale overstromingsomstandigheden. Uit Tanzania, Nicaragua, Mexico en de Filipijnen kwamen vergelijkbare beschuldigingen. Eerst ontkende de WHO, maar na enige tijd gaf de organisatie toe dat er al meer dan 10 jaar lang gewerkt werd aan sterilisatie vaccins.
  • In 2017 gaf de WHO toe dat de wereldwijde polio explosie hoofdzakelijk door vaccins wordt veroorzaakt. De allerergste epidemieën in Congo, Afghanistan en de Filipijnen konden allemaal naar vaccins worden herleid.
  • Een studie naar het effect van DTP-vaccinatie in Afrika kwam met een opmerkelijk resultaat: een zeker 5x hoger sterftepercentage onder de gevaccineerde kinderen.
  • In 2002 werden duizenden kinderen met geweld gevaccineerd tegen meningitis (MenAfriVac) in Sub- Sahara. Tenminste 40 van de 500 kinderen raakten verlamd. Het vaccin was geproduceerd door India Serum Institute, opgezet door de Bill & Melinda Gates Foundation en in samenwerking met de WHO.

Wie is Tedros, Algemeen Directeur van de World Health Organization?

Van Wikipedia.org: Tedros Adhanom Ghebreyesus werd in 1965 geboren in Eritrea, destijds een provincie van Ethiopië. Na een studie biologie in Addis Abeba werkte hij bij het ministerie van Volksgezondheid. Hij studeerde verder in Nottingham en Londen. Na zijn terugkeer in Ethiopië ging hij werken als regionaal hoofd volksgezondheid. In 2005 werd hij minister van Gezondheid; waarbij hij succesvol de strijd aanging met malaria, mazelen, tuberculose en meningitis. In 2012 werd hij minister van Buitenlandse Zaken.

In 2017 kandideerde hij zich voor de topbaan bij de WHO. Zijn campagne draaide om ‘gezondheidszorg voor iedereen’. Hij werd de achtste directeur-generaal van de WHO en de eerste Afrikaan in deze functie.

Een minder belicht deel van de geschiedenis van Tedros, is dat hij het 3e meest invloedrijke lid was van het Ethiopische The People’s Liberation Front (TPLF), een gewelddadige revolutionaire communistische partij die al sinds de jaren 90 is aangemerkt als een terroristische organisatie door de Amerikaanse overheid. De organisatie wordt van diverse mensenrechtenschendingen beschuldigd, zoals het verhinderen van voedselhulp en de verdwijning van 2 miljoen Amhara mensen.

Als Ethiopisch Minister van Volksgezondheid heeft Tedros diverse Cholera-uitbraken in de doofpot gestopt en als Minister van Buitenlandse Zaken was hij onder andere verantwoordelijk voor het hardhandig opsporen en opsluiten van journalisten en regeringsopposanten.

Welke cultuur en achtergrond brengt Tedros mee naar de World Health Organization?

Kijk nu binnen huishoudens en isoleer besmette familieleden

Luister het volgende deel van een persconferentie van de WHO, vanaf 49:49 (hierop start de onderstaande video als het goed is) tot tenminste 50:25. Onder de video staat onze Nederlandse vertaling.

…en op dit moment, in de meeste delen van de wereld als gevolg van de lockdown, vindt het grootste deel van de besmettingen plaats binnen het huishouden, op gezinsniveau. In sommige opzichten is de overdracht (van Coronavirus) van de straat naar (binnen) het huishouden verschoven.

Nu zullen we binnen de huishoudens moeten gaan kijken om de mensen die wellicht ziek zijn te vinden, hen uit het huishouden weg te halen en ze op een veilige en waardige manier te isoleren.

— Dr. Michael Ryan

Waar roept Dr. Michael Ryan, uitvoerend bestuurder van de WHO, overheden toe op?
Zou dit scenario zich in Europa / Nederland zich voor kunnen doen?

In Denemarken is een vergaande noodwet aangenomen. Deze maakt het voor de autoriteiten mogelijk om tests, behandeling / vaccinatie en quarantaine van mensen op dwang van de politie uit te voeren. De Coronavirus-wet blijft tot maart 2021 actief, waarna het steeds 2 maanden verlengd kan worden.

Initieel wilde de overheid dat de wet ook het recht gaf om huizen van ‘verdachte’ (besmetting) mensen zonder gerechtelijk bevel binnen te kunnen dringen, maar deze werd geschrapt wegens oppositie binnen het parlement.

Wordt dit beleid al ergens toegepast?

In Ventura County, Californië, Verenigde Staten, is op 6 mei aangekondigd (video) dat zij mensen op basis van testen + contact tracering (middels in te huren contacttraceringsonderzoekers | contact tracering app | kliklijnen | nieuwe Android/iOS functionaliteit), gaan identificeren. Besmette familieleden zullen uit hun huis gehaald worden en naar een andere plek gebracht worden. Ook is aangekondigd dat dit programma wellicht in alle Amerikaanse staten zal gaan worden toegepast.

Hieronder de vertaling van wat er in de hierboven gerefereerde video wordt gezegd door de vertegenwoordiger van Ventura County.

We starten vandaag een nieuw programma, wat meer en meer zal groeien en dat is een gemeenschap-contacttraceringsprogramma. Contacttracering deden we al. Zo’n contact is iemand die in contact is geweest met iemand die besmet is met COVID-19. Wanneer we iemand vinden die besmet is met COVID-19, zal deze persoon direct geïsoleerd worden. We werken ook met ze samen om erachter te komen met wie ze in contact hebben gestaan. Het doel van dit programma is om mensen te verzamelen en we verzamelen wellicht 50 of meer mensen gaandeweg, terwijl het programma uitbreidt en we de noodzaak voor uitbreiding zien. Terwijl we meer testen, vinden we meer en meer mensen die COVID-19 hebben. Deze zullen we isoleren en hun contacten vinden. We zorgen ervoor dat ze geïsoleerd blijven en testen ze elke dag. We pakken dit nu completer en nauwgezetter op, om ervoor te zorgen dat de kans steeds kleiner wordt dat iemand in contact komt met een besmet persoon. We doen dit niet alleen in onze provincie, maar er zullen duizenden contacttraceringonderzoekers zijn die actief worden door de gehele staat (Californië). Dit komt in vele andere staten óók voor, wellicht straks in alle staten. We zullen deze onderzoekers trainen in het vinden van deze contacten. Sommige mensen die we vinden, zullen er moeite mee hebben om geïsoleerd te blijven, zoals in een huis met meerdere personen en 1 badkamer. In dat geval kunnen we deze persoon niet thuis laten wonen, dus verplaatsen we ze naar andere beschikbare huisvesting.

Op de bovenstaande persconferentie kwam een sterke reactie van het Amerikaanse volk. Vrij snel hierop volgde een nuancering van Dr. Robert Levin. Ze zullen mensen niet met dwang uit huis gaan plaatsen. Hij stelde dat hij zich heeft versproken of dat het verkeerd is geïnterpreteerd.

To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family tradition, national patriotism, and religious dogmas.

— Dr George Brock Chisholm, eerste Algemeen Directeur van de World Health Organization

Wanneer spreken we van een overgreep / tirannie door een overheid?
Is het verstandig om je te laten testen?
Is het verstandig om een contacttracerings-app op je telefoon te installeren?
Is het verstandig om gebruik te maken van de “kliklijn”, zoals die in Purmerend en Beemster is geopend?


Ga naar 6. Mensenrechten & Privacy >